AUTONOMICZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW

Zagadnienie autonomiczności poszczególnych typów wielkości można rozpatrywać tak w kontekście analizy syndromów zgodności (jak to uczy­niliśmy wcześniej), jak i w kontekście analizy syndromów zależności. Rozpatrywanie autonomiczności wartości w tym ostatnim przypadku ma jednak sens tylko w odniesieniu do tyclęi zbadanych grup, w których istnieje względnie duża spójność systemów wartości, w pozostałych bo­wiem przypadkach można z góry orzec, że ponieważ istnieje mała liczba nie powiązanych ze sobą syndromów zależności, zatem i zakres autono­miczności poszczególnych typów wartości jest duży — większość typów jest nawzajem od siebie niezależnych. Interpretacja ta dotyczy przede wszystkim całości zbadanej generacji rodziców i grupy młodzieży wywo­dzącej się spośród pracowników umysłowych, w których to grupach istnieje zaledwie jeden bądź dwa izolowane syndromy zależności.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)