CAŁKOWITA OPOZYCJA

Z całkowitą opozycją wobec koncepcji Diltheya wystąpili — jak wia­domo — behawioryści i neopozytywiści. Postulowali oni przeprowadza­nie analiz tylko tych elementów rzeczywistości, które dadzą się ujmować za pomocą metod nauk przyrodniczych, a za naukowe uznawali jedynie sądy opisowe. E. Nagel tłumaczy istnienie wartości w naukach społecz­nych ich niskim jeszcze stopniem zaawansowania. Jego zdaniem obec­ność wartości nie powinna być podnoszona przez przedstawicieli tych nauk do godności czynnika decydującego o swoistości wiedzy społecznej, ale powinna być stanowczo eliminowana, tym bardziej że — jak twier­dzi — nie ma powodów, aby przyznać, iż istnieje niemożność odróżnienia sądów opisowych i oceniających zawartych w twierdzeniach nauk spo­łecznych.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)