DALSZE POSZUKIWANIA

Wniosek ten oraz poprzednie uwagi nie podważają celowości odno­szenia wartości do potrzeb jednostki. Bez wątpienia istnieje określony mechanizm jednostkowy, dzięki któremu niejako „obojętne”, „zewnętrz­ne” wobec jednostki idee i rzeczy stają się przedmiotem jej dążeń, prag­nień i aspiracji. W takim też sensie będziemy w dalszym ciągu ujmować definicyjny związek między wartościami a potrzebami. Dalsze poszukiwania takiej kategorii pojęciowej, która mogłaby być pomocna do wyznaczenia struktury systemu wartości jednostek, można przeprowadzić albo przez odwołanie się w dalszym ciągu do kategorii (bio-psycho-socjogennych) strukturalizujących osobowości jednostki, albo przez odwołanie się do istniejących klasyfikacji wartości, bądź też — jeżeli te okażą się nieprzydatne do założonych celów — trzeba będzie sformułować nową propozycję.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)