ELIMINACJA OCEN NAUKI

Z pewnością nie jest tak, by o postawie autorki (tylko opisowej lub ewentualnie także oceniającej) można było w każdym wypadku rozstrzygnąć jednoznacznie. Przypomnijmy zatem krótko, co Maria Ossowska miała na myśli, wysuwając swój ideał nauki wolnej od wszelkiego wartościowania. Nie miała, jak sądzę, nigdy na uwadze całkowitej eliminacji ocen z nauki, lecz ich eliminację w takim tylko zakresie, w jakim ingerencja ocen może prowadzić do zapoznania opisowo-wyjaśniającej funkcji nauki, która to funkcja jest — zdaniem uczonej — warunkiem konstytutywnym pojęcia nauki w ogóle. W artykule pt. Rola ocen w kształtowaniu pojęć czytamy co następuje: „Eliminacja ocen z nauki jako wytworu bynajmniej nie pociąga za sobą rezygnacji z wartościowania na terenie metanauki.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)