ELIMINACJA STWIERDZENIA

Po eliminacji tego znaczenia pojęcia „wartość” pozostają dwa pierw­sze wyroznione przez Najdera, Są one istotnie rozłączne: pierwsze bo­wiem jest znaczeniem względnym, powstałym w relacji do czegoś innego rugie zas ma charakter bezwzględny, istnieje bez odwołania się do in­nych kategorii pojęciowych. Bezwzględne, rzeczowe ujawnia się zwykle w samym sposobie definiowania, kiedy to przyznaje się, że wartościami mogą być rzeczy lub ich własnosci, idee, osobniki ludzkie lub określone grupy społeczne. Natomiast znaczenie względne zawiera się implicite w stwierdzeniach W tych przypadkach istnieje bowiem odniesienie do określonych kryte­riów, zgodnie z którymi dokonuje się takiego hierarchizowania.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂