JAKO NAUKA CENTRALNA

To zastrzeżenie nie przeszkadza nam jednak w potraktowaniu socjologii moralności jako nauki centralnej w układzie wszystkich pozostałych dyscyplin zajmujących się moralnością. I chociaż Ossowska uprzedza, że socjologia moralności jest jednym zaledwie z działów teoretycznych rozważań nad moralnością, to z pewnego punktu widzenia jest ona działem najważniejszym. Najważniejszym, ponieważ wartości moralne nie bytują nigdy w oderwaniu, lecz zawsze są pochodną jakichś uprzednio już w społeczeństwie uznanych wartości. Ludzie, jak M. Ossowska słusznie zauważa, „muszą coś cenić w sposób pozamoral- ny — na to, by oceny moralne mogły istnieć”.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂