KOLEJNA TRUDNOŚĆ

Nie roszcząc sobie pretensji do ostatecznego rozwiązania tego skom­plikowanego zagadnienia, warto w tym miejscu zwrócić uwagę tylko na niektóre problemy dodatkowo jeszcze je komplikujące. Np. brak dosta­tecznie ostrych kryteriów, za pomocą których dałoby się rygorystycznie odróżnić zdania o charakterze normatywnym od zadań opisowych. Kolejna trudność to niemożność zrezygnowania ze zdań normatywnych w wypowiedziach naukowych chociażby dlatego, że praktycznie niemoż­liwy jest opis wielu faktów społecznych bez wyrażenia (wprost lub po­średnio) ich oceny, bądź dlatego, że wymagałoby to zupełnej przebudowy języka, którym posługują się humaniści — stosowanie obfitującego w oceny języka potocznego automatycznie wywołuje obecność ocen w ję­zyku nauki.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)