NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM

Dalszy — być może najważniejszy problem — to progra­mowe różnice w ujmowaniu społecznej funkcji nauki: biegunowymi przykładami mogą tu być interpretacja marksistowska i neopozytywi­styczna.Kiedy mowa o różnicach między normatywnym a opisowym ujęciem wartości, można mieć na myśli także i to, czy stosowane określenia war­tości uwarunkowane są przez jakiś nadrzędny system wartości lub norm, czy też brak jest takiego uwarunkowania. Socjologiczne rozwiązania zmierzają zdecydowanie w kierunku drugiego, opisowego ujęcia. Niemniej zdarzają się rozstrzygnięcia, w których widoczny jest aspekt normatyw­ny. Do takich należy rozwiązanie przyjęte przez socjologów radzieckich, którzy włączają do „systemu wartości społecznych tylko te materialne i duchowe dobra i ideały, które służą ideom postępu społecznego i wszech­stronnego rozwoju jednostki” , określając wartości nie spełniające tych warunków jako negatywne lub pseudowartości.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂