NAUKOWOŚĆ TEORII

Rzeczona teza L. Nowaka musi zadziwiać także i z tego powodu, że na jej podstawie zaleca się wliczać do nauki obok należycie uzasadnionych twierdzeń dotyczących tzw. „struktur głębokich” (w odróżnieniu od wiedzy na temat „struktur powierzchniowych”, która to wiedza znamionować ma wyłącznie świadomość potoczną) także dowolne twor wyobraźni, jeśli tylko pozostają w sprzeczności z obiegową świadomością moralną. Jak się zdaje, o naukowości teorii — wbrew sugestiom L. Nowaka — decydują stosowane metody, a nie fakt ulegania lub też nieulegania wskazaniom tzw. zdrowego rozsądku. Na naukowość teorii, jak poucza M. Ossowska, składa się wiele czynników i są one stopniowalne. Odwoływanie się przez naukę o moralności do zdrowego rozsądku okazuje się niejednokrotnie pomocne w ustaleniu przedmiotu badań tej dyscypliny; nie jest jednakże i być nie może zasadniczym celem działalności teoretycznej badacza zjawisk moralnych.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)