ODZWIERCIEDLENIE MODELI

Sylwetki te mają w przybliżeniu odzwierciedlać następujące modele stylu życia: Adam — model cyganerii lub — zależnie od jego odczytania przez rozmówcę — marginesu społecznego; Tadeusz — model trądycyj- nej inteligencji (zbliżony do osobowości „człowieka wychowanego”); Ma­rek — uwspółcześniona wersja klasycznego typu drobnomieszczańskiego; Stefan — styl życia w pełni odpowiadający modelowi człowieka w ustro­ju socjalistycznym; Roman — uwspółcześniona wersja tradycyjnego mo­delu społecznika, bardzo silnie zorientowanego na pracę; Piotr — model życia konsumpcyjnego o bardzo słabej orientacji na pracę. Analizę tych modeli przeprowadzimy nie tylko z punktu widzenia możliwości wykrycia ich związków z poszczególnymi orientacjami oso­bowości, ale również z punktu widzenia zróżnicowań preferencji tych modeli, co samo w sobie jest zagadnieniem interesującym.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)