ORIENTACJA NA JEDNOSTKĘ

Orientacja na jednostkę w sposobie definiowania wartości jest rów­nież w mniejszym lub większym stopniu ujęciem psychologicznym« Najczęściej bowiem socjologowie odwołują się do pewnych szczegóło­wych pojęć stosowanych również w psychologicznych teoriach motywa­cji. W ramach tej orientacji można z kolei wyróżnić takie określenia, które odwołują się wprost do tych kategorii, oraz taką ich postać, kiedy odwoływanie to dokonuje się poprzez stanowiące ogniwa, inne kategorie pojęciowe.Najbardziej popularna jest pierwsza wersja tego ujęcia. Tak definiuje wartość jako pewien aspekt motywacji np. Kluckhohn.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂