ORIENTACJA ROZPROSZONA

Orientacja rozproszona wyodrębniona jest już jednak odmiennie niż typ zewnątrzsterowny. Riesman charakteryzując ten typ, kładzie bardzo duży nacisk na uleganie wpływom środowiska społecznego; na dostoso­wanie się do jego opinii i niechęć do przeciwstawiania się mu w jakiej­kolwiek postaci. Może to być istotnie jeden z wskaźników do wykrycia orientacji rozproszonej, ale w charakterystyce tej orientacji brak jest akcentu na stronie kierunkowej — zmiany sytuacyjne pojmujemy tu szerzej niż dostosowanie się do opinii środowiska społecznego. Ponadto w naszym przypadku żadna wartość nie ma trwałej cechy dominanty, natomiast dla typu zewnątrzsterownego uznanie środowiska społecznego jest wartością najwyższą.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)