PRZEDMIOTY POTRZEB I DĄŻEŃ

Podobnie^A. Kłoskowska uznaje za wartości przedmioty potrzeb i dążeń. W sposób bardzo ogólny, rozumie wartość również D. Dobrowolska. Bardziej szczegółowo natomiast definiują wartości socjologowie radzieccy W. A. Jadów, W. P. Rożin i A. G. Zdrawomysłow, uznając, że są to „stosunkowo stałe, społecznie uwarunko­wane postawy człowieka wobec całokształtu materialnych i duchowych dóbr i ideałów, które są traktowane jako cele lub środki zaspakajania potrzeb życiowych jednostki” .Ta kategoria ujęć jest najbardziej zbliżona do stanowiska reprezento­wanego przez psychologię. Istniejące zróżnicowanie polega na odmien­nym, właściwym dla obu tych dyscyplin naukowych rozłożeniu akcen­tów.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂