RODZAJE TYPOLOGII WARTOŚCI

Tradycje pierwszego podziału są wywodzone od Kanta. Jego idea nie była jednak obca już myślicielom starożytnej Grecji. W ich refleksjach etycznych można też znaleźć pewną logiczną konsekwencję tego podziału, a mianowicie dążenie do wyznaczenia wartości ostatecznych, funkcjonujących ze względu na nie same i niesprowadzalnych do żadnych innych wartości.Wpływa to na powstanie szczególnej chwiejności wartości—środków widocznej zwłaszcza wtedy, kiedy nie są one relatywizowane do okreś­lonych jednostkowych lub społecznych stanów; brak jest wtedy jedno­litych kryteriów do ich wyodrębnienia, a w grę wchodzą zwykle nie­zgodne ze sobą systemy ocen. Jeżeli — jak w naszym przypadku — wartości są zrelatywizowane do jednostkowych potrzeb, to podziału tego nie da się utrzymać, gdyż albo coś jest w bezpośredniej relacji do po­trzeb (zaspokaja je) i jest wtedy wartością, albo pozostaje w relacji po­średniej lub w ogóle brak jest odniesienia do potrzeb i wtedy wartością nie jest.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)