SŁUSZNA INTERPRETACJA

Słuszna wydaje się zatem taka interpretacja, że socjologowie, odnosząc pojęcie wartości do pewnych stanów jednostki, przyznają implicite z jednej strony, iż ostatecznym czynnikiem rozstrzygającym o akceptacji określonych rzeczy i idei jako wartości jest jednostka, a z drugiej nie zamierzają pomijać wartości in­dywidualnych — specyficznych dla jednostki. Aspekty funkcjonalne definicji wartości widoczne są zwłaszcza wtedy kiedy utożsamia się wartości z normą. Wskazuje się bowiem w nich na to, iz wartości mają własność wywierania zewnętrznego przymusu na jednostkę. Opis funkcji doniosłych dla całości życia społecznego spotyka się natomiast dopiero przy bardziej szczegółowych analizach wartości.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)