SOCJOLOGICZNA NADRZĘDNOŚĆ

Nadrzędność socjologicznego punktu widzenia w badaniach nad moralnością, przez nas tutaj szczególnie akcentowana w odniesieniu do postawy naukowej M. Ossowskiej, nie ma na celu zredukowania proble­matyki etycznej do socjologii — jak chcieli to widzieć w przeszłości E. Durkheim, L. Levi-Bruhl, czy E. Dupreel. Przy całej wieloznaczności pojęcia moralności jako faktu społecznego zjawiska moralne — zdaniem M. Ossowskiej — konstytuują się w tej właśnie sferze. Mogą one następnie, i być powinny, badane także pod kątem np. psychologicznym, lecz i w tym wypadku nasze przeżycia moralne są traktowane jako wyrastające z podłoża społecznego — skoro do tego, by mogły zaistnieć jako przedmiot obiektywnych badań naukowych, muszą uzyskać najpierw sankcję środo­wiska.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂