SPOŚRÓD PISM

Przypominamy tutaj te poglądy, ponieważ nie wydają nam się one obojętne dla sposobu, w jaki autorka te same problemy rozwiązywała już bezpośrednio na użytek nauki o moralności. Spośród pism poświęconych problemom semantyki najbardziej intere­suje nas rozprawa pt. Słowa i myśli. Uczona przeprowadza w niej mianowicie wszechstronną analizę pojęcia wyrażania. Z kilku możliwych do pomyślenia charakterystyk tego pojęcia zaleca wybrać jedną. Swój wywód rozpoczyna od spostrzeżenia (znanego już wcześniej Husserlowi, Biihlerowi, Meinongowi. Russellowi, Delacroix), że wypowiadane przez kogoś zdanie może ściągać uwagę słuchacza jednocześnie w dwu kierun­kach: albo w kierunku tego, co zdanie to prezentuje (opisuje), albo w kierunku przeżycia, które ono-wyraża.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)