STOPIEŃ AUTONOMII

Znamierowski podaje szerszy zestaw czynników utrwalających war­tości. Uznaje, że wartości posiadają względnie trwały charakter, ponie­waż: 1) układ dyspozycji uczuciowych nie jest chwiejny, 2) w niewiel­kich odcinkach czasu jakość reakcji emocjonalnych pozostaje nie zmie­niona, 3) oceny porównawcze wykazują dość znaczną stałość, 4) nawyk podtrzymuje skutecznie stałość naszych ocen, 5) otoczenie społeczne daje gotowy wybór rzeczy — zwraca uwagę ku pewnym rzeczom, a odciąga od innych .Przytoczone rozstrzygnięcia, z wyjątkiem arbitralnego, formalnego rozwiązania zaprezentowanego przez Znanieckiego, wskazuje na dość znaczną autonomię wartości. Stopień tej autonomii zależy od samego rodzaju wartości — będzie on większy w przypadku wartości ogólnych, a mniejszy w przypadku wartości konkretnych, ale istnienie tej auto­nomii jest niewątpliwym faktem.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂