TYPOWA ODMIENNOŚĆ

Znikomy udział takich określeń wartości nie oznacza, że w socjologii brak — jest to trzecia możliwa interpretacja normatywnego charakteru wartości — ujęć utożsamiających wartości z normą. Zjawisko takie jest nader częste. Widoczne jest zwłaszcza wśród socjologów wiernych tra­dycji durkheimowskiej, a także np. w definicjijJ. Szczepańskiego, do któ­rej nawiążemy w dalszej części pracy. T. Parsons daje expressis verbis wyraz tej identyfikacji, odróżniając „wartość w sensie motywacyjnego aktu oceny od normy, przez odwołanie się do której obiekt ten jest oce­niany” .Typowa dla socjologii odmienność orientacji na społeczeństwo obraz jednostki w sposobie definiowania wartości wyrasta z akcentowania od­miennych kategorii pojęciowych, do których relatywizuje się wartości.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)