USYSTEMATYZOWANIE ZNACZENIA

Próbując usystematyzować znaczenie pojęcia „wartość” z wy­łącznie formalnego punktu widzenia, trzeba na wstępie analizy zrezygno­wać z drugiego i trzeciego znaczenia Tatarkiewicza. Obydwa te przy­padki odnoszą się bowiem także do rzeczy bądź ich własności; są więc przypadkami zawierającymi się w pierwszej klasie znaczeń. Systematy­zacja Z. Najdera budzi natomiast inne zastrzeżenia. Niejasne jest zwłasz­cza trzecie znaczenie, do którego zresztą Z. Najder przywiązuje najwięk­szą wagę, budując na jego podstawie aksjologiczną definicję wartości * Nasuwają się dwa zastrzeżenia pod adresem tego znaczenia: utożsa­mienie wartości z myślą (a w dalszej konsekwencji z sądem) o wartości oraz po eliminacji tego zastrzeżenia — pewne podobieństwo tego znaczenia do drugiego z wyróżnionych. Rozpatrzmy przykłady Najdera które mają zilustrować znaczenie stanowiące przedmiot kontrowersji!

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂