W PEWNYM STOPNIU

W pewnym stopniu taki charakter posiada natomiast typologia przed­stawiona przez W. Tatarkiewicza, który twierdzi, że wartość oznacza: a) własność rzeczy albo rzecz posiadającą tę własność, b) własność tylko dodatnią bądź dodatnią lub ujemną, wreszcie c) specjalne znaczenie gos­podarcze albo szerokie filozoficzne.Próbę pełnej formalnej systematyzacji przedstawiasz. Wy­różnia on następujące rodzaje znaczeń tego pojęcia: 1) wartość to to, ile coś jest warte, coś przekładalnego na jakieś jednostki miary lub porów­nania, często wymierne liczbowo, 2) wartość to a) rzecz lub b) cecha wartościowa; coś .czemu wartość przypisujemy, 3) wartość to myśl, która sprawia, ze przedmioty, cechy lub zdarzenia uznajemy za wartościowe 3 W zaledwie jednym przypadku klasy znaczeń wyróżnione przez oby­dwu autorow są identyczne, w pozostałych zaś istnieją zasadnicze rozleznosci.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂