WOLNOŚĆ OD ZARZUTÓW KRYTYCZNYCH

Jedne i drugie nie są wolne od zarzutów krytycznych. Pierwsze, po­nieważ cechuje je duży stopień nieokreśloności oraz, co w przyjętym przez nas kontekście jest zarzutem poważniejszym, przekreślającym moż­liwość ich adaptacji, tendencja do wyjścia poza jednostkowy punkt wi­dzenia w sposobie rozpatrywania potrzeb. Uwagi te charakteryzują w ca­łej rozciągłości jedną z najbardziej rozbudowanych teorii wypracowanych w ramach tej dziedziny wiedzy, mianowicie koncepcję B. Malinowskiego.Wyróżnia on trzy grupy potrzeb: podstawowe, pochodne, czyli po­trzeby konieczności kulturowych, i potrzeby integratywne. Potrzeby pod­stawowe to: 1) metabolizm, 2) reprodukcja, 3) odpowiednie warunki fizyczne, 4) bezpieczeństwo, 5) ruch, 6) rozwój, 7) zdrowie.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)